HOEK VAN HOLLAND - Zo'n duizend wandelaars zijn maandag inHoek van Holland begonnen aan de 46e strandzesdaagse. Een van dedeelnemers is J. Staatsen, de burgemeester van Den Helder. Dezestad vormt het eindpunt van de 140 kilometer lange wandeltocht overhet strand.

De eerste etappe voert de wandelaars naar Wassenaar. Tussen.00 en 10.00 uur beginnen de mensen aan het ongeveer 29 kilometerlange parcours. De eerste nacht brengen zij door op de camping vanDuinrell. De overige dagen slapen ze op geïmproviseerde campingsvan gemeentelijke verenigingen.

De laatste etappe is van Callantsoog naar Den Helder. De laatstedag is overigens niet de moeilijkste weet een woordvoerder van deorganisatie. "Dat is namelijk de derde dag." Dan lopen dewandelaars van Noordwijk naar Velsen. "Wie Velsen haalt, redt heteindpunt ook. Er vallen trouwens nooit zoveel mensen uit. Hetblijft bij enkele tientallen."

Finish

De wandelaars die zaterdag de finish in Den Helder halen, wachteen speciale verrassing, aldus de woordvoerder. "Wat dat is,houden we nog geheim. Het is in ieder geval geen medaille, maar eenaandenken aan de strandzesdaagse."

Volgens de organisatie was er was dit jaar een echte run op dedeelnemerskaarten. Aan de strandzesdaagse kunnen maximaal duizendmensen deelnemen. "Meer dan dat is voor ons organisatorisch gezienniet haalbaar. De deelnemers moeten elke dag in een nieuw dorp methun tentjes kunnen staan. Het regelen van een slaapplek voor meerdan duizend man is niet te doen."

Er worden geen eisen gesteld aan de deelnemers, behalve dat zetwaalf jaar of ouder moeten zijn. "En ze moeten in goedegezondheid verkeren. Als dat in orde is, komen ze een heel eind",aldus de woordvoerder.