TOKIO - Chimpansees zijn, net als mensen, geneigd te gapen als zij een soortgenoot zien gapen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het primateninstituut van de universiteit van Kyoto.

Chimpansees zijn, na de mens, pas de tweede soort waarvoor de aanstekelijkheid van het gapen wetenschappelijk is aangetoond. Chimpansees toonden bij experimenten een significant verhoogde gaapneiging als hen video's van gapende chimpansees werden getoond.

Empathie

Volgens prof. Tetsuro Matsuwaza blijkt uit het onderzoek nog eens dat chimpansees en mensen genetisch op elkaar lijken. De aanstekelijkheid van het gaapgedrag is volgens de hoogleraar te wijten aan empathie, het vermogen zich in anderen in te leven.

Volgens een publicatie in het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Royal Society Biology Letters is de uitslag van het gaaponderzoek bij chimpansees betrouwbaarder dan soortgelijk onderzoek dat eerder bij mensen is uitgevoerd. Menselijke proefpersonen die zich ervan bewust zijn welk fenomeen bestudeerd wordt, zouden kunnen beginnen te gapen door eraan te denken. De chimpansees daarentegen wisten niet wat de wetenschappers onderzochten.

Volwassen gapers

Gapen is alleen voor volwassen chimpansees aanstekelijk, blijkt uit het onderzoek. Dit komt overeen met de uitslag van onderzoek bij mensen waarbij kinderen onder de vijf jaar geen aanstekelijk gaapgedrag vertoonden.