UTRECHT - Honderd mensen sterven jaarlijks omdat ze met bacteriën besmet vlees binnen krijgen. De onhygiënische omstandigheden in slachthuizen zijn hiervan de oorzaak. Indirect overlijden nog eens driehonderd mensen aan infecties. Dat is volgens de Telegraaf de conclusie van een onderzoek verricht aan de afdeling volksgezondheid en voedselveiligheid van de Universiteit Utrecht.

Bacteriën als salmonella, campylo-bacter en ecoli zorgen er jaarlijks voor dat 5000 mensen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Ruim twee miljoen Nederlanders raken door het besmet vlees gemiddeld drie dagen aan bed gekluisterd of hebben diarreeaanvallen of hevige koorts.

Vleeskeuringen

Vleeskeuringen voor en na een slachting zijn volgens onderzoeker Byod Berends zinloos. Hij zegt dat er niet wordt gecontroleerd op deze bacteriën. "Keurmeesters kijken alleen van buiten hoe het vlees eruit ziet, overigens geheel in overeenstemming met de door de overheid voorgeschreven wetten. Maar van buiten zie je de besmetting niet."

Melkzuurbehandeling

De onderzoeker is van mening dat het probleem heel makkelijk aan te pakken is. "Eenvoudige ingrepen zoals een ontsmetting van vlees door een behandeling met melkzuur kan 99 procent van deze doden en zieken voorkomen. Het vlees verandert niet van smaak en een kilo vlees kost hooguit een paar eurocent extra door de behandeling die in Amerika al wel wordt toegepast", aldus Berends. Een dergelijke behandeling van het vlees wordt volgens Berends nu nog verboden.