NEW YORK - Tien landen (Bosnië, Bulgarije, Cambodja, Congo-Kinshasa, Ierland, Jordanië, Mongolië, Niger, Roemenië en Slowakije) hebben aangekondigd dat zij donderdag het Statuut van Rome zullen ratificeren. Tijdens een ceremonie op het VN-hoofdkwartier in New York leggen de tien landen tegelijk hun akte van bekrachtiging neer van het Statuut van Rome over de oprichting van het Internationaal Strafhof (ICC).

Aangezien tot nu toe al 56 landen hadden geratificeerd, wordt daarmee de magische grens van zestig ratificaties overschreden. Daardoor treedt het Statuut van Rome automatisch in werking, nadat na het verstrijken van zestig dagen een nieuwe maand begint: op 1 juli dus. 73 andere landen hebben het Statuut weliswaar getekend, maar nog niet bekrachtigd.

Het ICC wordt het eerste permanente internationale hof voor de berechting van de zwaarste misdrijven, zoals genocide (volkenmoord), misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. In tegenstelling tot de huidige VN-tribunalen voor ex-Joegoslavië en Rwanda moet het uiteindelijk wereldwijde bevoegdheid krijgen. Zetel wordt Den Haag.

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International verwelkomt de e ratificatie als historische dag in de strijd tegen straffeloosheid.