DEN HAAG - Verlaging van de leerplicht van vijf naar vier jaar wordt uitgesteld en kan niet al in augustus ingaan. Het zal naar verwachting in de loop van volgend schooljaar pas gebeuren. Volgens staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) lukt het niet eerder, omdat behalve de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer de wetswijziging nog moet goedkeuren.

Hoewel ruim 98 procent van de vierjarigen momenteel al naar de basisschool gaat, is een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander van de wetswijziging, zo bleek woensdagavond. De wetswijziging is vooral bedoeld als een van de vele maatregelen om onderwijsachterstand bij kinderen te voorkomen.

Het is, zo vindt de Kamer, van belang voor vierjarigen uit 'risicogroepen' die nu legaal door hun ouders thuis worden gehouden. Dit komt in de praktijk vooral voor bij allochtone ouders.

Een Kamermeerderheid wil wel dat ouders de mogelijkheid houden om in overleg met de school hun kleuters af en toe thuis te houden, als blijkt dat ze rust nodig hebben. Dit om te voorkomen dat "kleuters in de poppenhoek in slaap vallen".

Naar schatting 3100 kleuters van vier jaar volgen momenteel geen onderwijs. Ongeveer driehonderd van hen zou in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. Een kwart van al die kleuters woont in de grote steden.

Adelmund had ongeveer 16 miljoen euro per jaar voor de maatregel beschikbaar, maar rekende daarbij buiten de behoefte aan extra lokalen op scholen. Desgevraagd zei de staatssecretaris toe dat ze daar in de voorjaarsnota extra geld voor uit zal trekken.

/NIEUWSLeerplicht verlaagd naar vier jaar