UDEN - Een 53-jarige inwoner van Uden heeft donderdagavondeen bomverkenner in zijn hemd gezet, toen die op de inmiddelsontruimde markt een verdachte koffer veilig wilde stellen. Datmeldt de politie Brabant Noord.

De verdachte koffer werd 's avonds rond halfzes ontdekt op dedrukbezochte markt. Terrasjes werden ontruimd en een bomverkennerwerd ingeschakeld. Ruim anderhalf uur later brak plotseling een-jarige inwoner van Uden door de politie-afzetting, pakte dekoffer op, opende die en hield deze boven zijn hoofd.

De man is door de politie opgepakt en in verzekering gesteld.Hij wordt ervan verdacht de koffer op het marktplein te hebbenneergezet om te kijken wat er vervolgens zou gebeuren.

Na dearrestatie van de 'kofferman' is de markt rond half acht weervrijgegeven.