DEN HAAG - Van de 4200 gratieverzoeken die in 2003 zijn ingediend, werden er 1200 ingewilligd. Bij achthonderd is dat onder voorwaarden gebeurd, aldus minister Donner (Justitie) donderdag in antwoord op Kamervragen van CDA'ers Jager en Van Haersma Buma.

De gratieverzoeken hadden niet alleen betrekking op gevangenisstraffen, het ging ook om boetes en ontzeggingen van de rijbevoegdheid. Donner kan niet zeggen hoeveel veroordeelden hun straf kwijtgescholden zagen, nog voordat zij waren begonnen aan het uitzitten van hun straf.