DEN HAAG - De aanklagers van de Joegoslavische ex-president Milosevic bij het Joegoslavië-Tribunaal hebben nog een jaar de tijd om hun zaak rond te maken. Rechtbankvoorzitter Richard May heeft dit woensdag bepaald.

May wil de zaak zo overzichtelijk houden voor de beklaagde en de magistraten zelf en daarnaast de aanklagers dwingen hun zaak doelmatig te bepleiten. Het besluit viel tijdens verhit overleg tussen de partijen over de voortgang van het proces. De aanklagers wilden zelf geen uiterste datum geven omdat dat volgens hen niet verstandig is.

Aanklager Nice gaf een toelichting op zijn voorstellen om vlotter te werk te gaan. Hij wil onder meer werken met 'woordvoerders' van groepen getuigen en met verklaringen die getuigen samen met medewerkers van het tribunaal schriftelijk kunnen opstellen.

In de ochtend was weer veel tijd verloren gegaan met Milosevic' kruisverhoor van een getuige-deskundige, waarbij de beklaagde feitelijk zijn tegenwerpingen van de dag ervoor herhaalde. De aanklagers willen aantonen dat etnische vervolgingen in voormalig Joegoslavië van bovenaf zijn georganiseerd. Ze gaan uit van voorvallen in alle landstreken van Kosovo, en later in het proces in Kroatië en Bosnië.

Deze aanpak wekt steeds meer zorgen bij de rechters. Die vrezen dat ze dan getuigenissen over alle plaatselijke voorvallen moeten aanhoren om het veronderstelde verband te kunnen zien. Er zijn meer dan duizend namen van mensen die de aanklagers denken te kunnen oproepen.

/DOSSIERMilosevic