HILVERSUM - De Duitse douane heeft in de eerste helft van ditjaar aan de grens met Nederland ongeveer twee keer zoveel XTC encocaïne onderschept dan in het eerste halfjaar van 2003. Destijging van de hasj- en wietvangsten was ongeveer eenderde. Datzei een woordvoerder van de Duitse douane woensdagavond in hettelevisieprogramma Nova.

Pakte de Duitse douane in de eerste zes maanden van vorig jaarnog 31 kilo, nu is dat al 61,5. Het aantal onderschepte XTC-pillensteeg van bijna 169.000 naar dik 323.000. De hasjvangst ging omhoogvan 326 naar 421 kilo en de wietvangst van 302 naar 409 kilo.

De stijging was ook al zichtbaar aan het eind van vorig jaar.Toen bleek dat er over dat gehele jaar ten opzichte van 2002 ruimtweederde meer harddrugs was onderschept en 14 procent meersoftdrugs.