NAMEN - Het lichaam van een slachtoffer van de Franseseriemoordenaar Michel Fourniret is geïdentificeerd. Het gaat omhet meisje Elisabeth Brichet, dat eind 1989 was ontvoerd envermoord.

Het lichaam was begin deze maand in de tuinen van het kasteelvan Sautou in de Franse Ardennen aangetroffen, tegelijkertijd meteen tweede lijk. Het parket van het Belgische Namen maakte woensdagde identificatie bekend, nadat de resultaten van de DNA-analyse vande stoffelijke resten waren ontvangen.

Herdenkingsdienst

De onderzoeksrechter zal het lichaam nu officieel in handengeven van de familie van Elisabeth Brichet. Het meisje wordtzaterdag begraven. De herdenkingsdienst wordt geleid door dezelfdepriester die ook de begrafenissen van de Dutroux-slachtoffers Julieen Mélissa verzorgde, Gaston Schoonbroodt.

Fourniretblijft voorlopig vastzitten, evenals zijn vrouw.Mogelijk wordt hij over twee weken uitgeleverd aan Frankrijk,waar hij de meeste moorden op zijn geweten zou hebben. Fourniretverzet zich tegen een uitlevering.

Verhoren

Wellicht vindt in de tussentijdeen uitlevering voor enkele dagen plaats, zodat de Franse politiehem kan verhoren. Fourniret bekende inmiddels negen moorden.