DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt zo goed als zeker in met invoering van een borg voor Nederlanders die een huwelijkspartner uit het buitenland willen halen. De buitenlandse huwelijkspartners moeten verplicht een inburgeringscursus volgen. De helft van de kosten van de cursus (3300 euro) moet voortaan worden betaald voordat de huwelijkspartner naar Nederland komt. De gehuwden krijgen het geld weer terug als de buitenlandse partner de cursus heeft afgemaakt.

GroenLinks en de Socialistische Partij zijn tegen de borg. De regering heeft de borg ingevoerd omdat veel immigranten die inburgeringscursussen niet afmaken. De PvdA vindt dat de buitenlanders de mogelijkheid moeten hebben om bij de overheid een gunstige lening af te sluiten waarmee ze de borg kunnen betalen. Doorgaans duurt het vele maanden voordat buitenlanders toestemming krijgen om zich in Nederland te vestigen.

Het kan, verwacht PvdA-woordvoerder Belinfante, maanden, zo niet jaren, duren voordat de migranten hun borgsom terug krijgen van de overheid. "Als mensen een lening hebben afgesloten, moeten ze over al die tijd rente betalen." Belinfante vindt dat de overheid ook dat bedrag moet vergoeden. Alhoewel, liet ze buiten de vergadering weten, dit geen keiharde eis is.

Belinfante vraagt zich verder af of de invoering van de borg strijdig is met Europese Verdragen, bijvoorbeeld het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens minister Van Boxtel van Integratiebeleid is hier geen sprake van. "De maatregel is volgens onze juristen zeer houdbaar." Volgens Van Boxtel mag een regering voorwaarden stellen aan inburgering en gezinsvorming. "Zolang we een vrije partnerkeuze niet onmogelijk maken."