STRAATSBURG - Europa mag zich niet mag laten leiden door angst voor de islam bij toetreding van Turkije tot de Europese Unie, vindt premier Balkenende. Hij zei dat woensdag in het Europees Parlement te Straatsburg.

"De islam is niet het probleem. Islamieten, christenen en mensen met andere levensovertuigingen kunnen heel goed met elkaar leven'', zei Balkenende. "Onze weerstand dient zich niet te richten tegen religies, maar tegen mensen en groepen die hun godsdienst misbruiken om met geweld hun zin door te drijven.''

December

De Europese regeringen beslissen in december wanneer Turkije mag toetreden tot de Europese Unie. Balkenende is voorzitter van de vergadering waarin dat besluit moet vallen. De premier zei dat de besluitvorming vooral eerlijk moet verlopen. Hij wil een scherpe toetsing aan de criteria die in 2002 zijn gesteld, "maar geen nieuwe eisen verzinnen.''

De premier erkende dat de beslissing over Turkije velen beroert. In sommige landen heersen grote aarzelingen, onder meer bij de Franse president Chirac en de Duitse christen-democraten. Als tijdelijk voorzitter van de Europese Unie wil Nederland een "goed gefundeerd besluit mogelijk maken, dat door allen wordt onderschreven.''

De woorden van de premier riepen verdeelde reacties op in het Europees Parlement. De leider van de christen-democratische fractie, Poettering, wil dat Balkenende alternatieven bedenkt voor het lidmaatschap van Turkije. Hij denkt aan een 'gepriviligeerd partnerschap' van Turkije.

Geen kwestie

De groene fractie deelde de mening van Balkenende dat de islam geen kwestie is. "Dat is belangrijk te horen van een christen-democraat als Balkenende. Hopelijk kan hij wat zendingswerk verrichten bij partijgenoten in andere landen'', zei fractieleidster Frassoni.

Het Vlaams Blok zei te hopen dat Balkenende Turkije echt scherp beoordeelt op de criteria en niet op de vooruitgang van de laatste maanden. "Voor ons is duidelijk dat Turkije gisteren, vandaag en morgen en ook in december niet voldoet aan de criteria'', zei Vlaams Blok-europarlementariër Claeys, die ook vreest dat Turkije als grootste land de Europese Unie nogal gaat domineren.