AMSTERDAM - Nederlanders zijn over het algemeen zeer tevreden over hun leefstijl en -omstandigheden. Ze waarderen seks, wonen, slapen en de geestelijke gezondheid het hoogst. Ook het niet gebruiken van genotmiddelen scoort een waarderingscijfer van acht of meer. Het minst tevreden is de Nederlander over zijn gewicht en voeding.

Dat blijkt uit een leefstijltest van een van de grootste zorgverzekeraars, Zilveren Kruis Achmea. Bezoekers van internetsite www.achmeahealth.nl moeten ongeveer 120 vragen beantwoorden, verdeeld over elf rubrieken. De onderzoekers verzamelden dit voorjaar zo de gegevens van 100.000 deelnemers.

Acht

De algemene leefstijl krijgt gemiddeld een acht van debezoekers. Een acht of meer krijgen dus seks, wonen, slapen,geestelijke gezondheid en het niet gebruiken van genotmiddelen.Minder goed, maar nog altijd ruim voldoende, tussen de zeven enacht, scoren de thema's werk en beweging.

De test is samengesteld door een team van artsen en deskundigen.De bezoeker krijgt per rubriek en afhankelijk van diens leefstijltips en achtergronden te lezen. Bij de rubriek voeding krijgt dedeelnemer bijvoorbeeld te lezen dat hij te weinig vocht ofkoolhydraten gebruikt en verwijst door naar een cursus Gezond Etenof Lekker Slank.

Doorsnee

De test houdt ook het landelijk gemiddelde bij waarmee iederedeelnemer wordt vergeleken. Hoe meer mensen de test hebben gedaan,hoe beter de gemiddelden een indruk van de doorsneebevolkingweergeeft.