DEN HAAG - De Nederlandse Politiebond en de Algemeen Christelijke Politiebond krijgen vanaf volgend jaar geen subsidie meer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook de subsidies voor het Politieorkest, de Stichting multicultureel instituut voor politieke participatie en de staatsrechtconferentie van de Vrije Universiteit in Amsterdam worden afgeschaft.

De ministers Remkes en De Graaf (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Bezuinigingen

De maatregel maakt deel uit van de bezuinigingen van het kabinet. Eerder besloot Binnenlandse Zaken zijn subsidies voor dit jaar met 5 procent te korten. Die korting vindt ook in de volgende jaren plaats, schrijven Remkes en De Graaf.

De twee ministers hebben gekeken welke subsidies nog passen bij de huidige prioriteiten van het ministerie en of de administratieve lasten niet onevenredig groot zijn. Het afschaffen van subsidies zal gebeuren met inachtneming van een afbouwperiode. Die is per subsidieregeling verschillend.

Voor de bonden gaat het om de diversiteitssubsidie. Daarmee worden projecten ondersteund als het gaat om vrouwen, allochtonen, homoseksuelen en gehandicapten binnen de politie, maar ook op gebied van onder meer jongeren- en ouderenbeleid.

Geen prioriteit

De NPB noemt het geen verrassing dat Remkes op zoek is naar extra geld, maar dat het onderwerp diversiteit geen prioriteit meer heeft, vindt de bond onbegrijpelijk. "De NPB is pionier op dit terrein. We zijn hier al 25 jaar mee bezig en zijn daar nog niet klaar mee", vertelt NPB-voorzitter H. van Duijn. "Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, vind ik dit een raar en armoedig standpunt. En ik heb niet de indruk dat Remkes het werk wat we doen, gaat overnemen."

Het gaat om een subsidie van ruim 45.000 euro per jaar. Volgens Van Duijn gaat de NPB proberen dit gat nu zelf te vullen. Dat gaat of ten koste van een ander onderwerp, of de leden krijgen te maken met een prijsverhoging.

De ACP krijgt sinds een jaar of vier diversiteitssubsidie. Voor de vakorganisatie komt het stopzetten niet als een verrassing. "Maar wij verwachten dat Remkes onze taak op dit punt overneemt en daar zullen wij hem dan ook zeker aan houden", aldus woordvoerder R. Meijer.