ALKMAAR - Het poeder in een brievenbus in Alkmaar is zeerwaarschijnlijk afkomstig uit een brandblusser. Dat heeft de politiemaandag gemeld na een onderzoek door het Nederlands ForensischInstituut in Rijswijk. Een TPG-beambte werd zondagavond onwel nadathij een brievenbus aan de Prinses Julianalaan had geleegd, waarinpoeder bleek te zitten.

De politie vermoedt dat met brandblussers in de brievenbus isgespoten, waardoor de postbeamte het poeder dat erg kan irritereninademde. In de buurt van de brievenbus werden maandagmorgenbrandblussers gevonden.

Benauwdheid

Het gaat goed met de TPG-beambte die de brievenbus leegde, lieteen woordvoerder van het postbedrijf maandag weten. De man had lastvan benauwdheid en van zijn ogen. Hij reed na het legen van debrievenbus terug naar het verdeelcentrum van TPG-Post in AlkmaarNoord. Daar waren zes van zijn collega's aan het werk. Vier van henkwamen bij de man in de buurt, waarbij een de postzak met daarinhet poeder aanraakte.

De politie meldde zondagavond dat de post geen antrax bevatte.De persoon die de postzak heeft aangeraakt, kreeg last van zijnhanden. Dat zakte na verloop van tijd af. De twee andere collega'swaren intussen naar huis gegaan.

Onderzoek

De politie sloot het terrein van het distributiecentrumzondagavond voor microbiologisch onderzoek. De vier nog aanwezigemedewerkers moesten blijven. Hun twee andere collega's die naarhuis waren gegaan, kregen het advies binnen te blijven. Nadatduidelijk was geworden dat het niet om antrax ging, gaf de politiehet gebied vrij.