BRUSSEL - De Europese Commissie heeft maandag besloten haarvroegere eurocommissaris Edith Cresson voor het EU-Hof van Justitiein Luxemburg te brengen. Dat heeft een woordvoerder van decommissie maandagavond meegedeeld.

Het dagelijks bestuur van de EU vraagt een uitspraak van het Hofover mogelijke fraude door de vroegere Franse premier. De commissieverwijt haar ex-werknemer "vriendjespolitiek en groveonachtzaamheid". Als de Europese rechter de commissie in hetgelijk stelt, kan deze een procedure in gang zetten om Cressonsriante Europese pensioen af te nemen.

Paul van Buitenen

De berichten over fraude en misbruik door Cresson zijn naarbuiten gebracht door de Nederlandse 'klokkenluider' en Europeesfraude-inspecteur Paul van Buitenen. Dat leidde begin 1999 tot hetaftreden van de voltallige toenmalige Europese Commissie.

Cresson zou als eurocommissaris voor Onderwijs en Onderzoek eenbevriende firma forse contracten voor beroepsopleidingen hebbenbezorgd. Ook liet zij haar inmiddels overleden tandarts en minnaareen nutteloos en duurbetaald onderzoek verrichten naar AIDS.

Gebrek aan bewijs

De Belgische justitie besloot vorige maand wegens gebrek aanbewijs geen vervolging in te stellen tegen de Franse socialiste. Deprocedure voor het Europese Hof is louter en alleen civiel. Opgrond van een uitspraak is Cresson niet strafrechtelijk tevervolgen.

Paul van Buitenen, nu Europarlementariër, reageert zeer verheugdop de bekendmaking. Hij had de Europese Commissie uitdrukkelijkgevraagd Cresson voor de rechter te dagen en lagere ambtenaren teontzien. "Een andere uitkomst zou volstrekt onacceptabel zijn",aldus Van Buitenen.

Belastend rapport

De Nederlander had onlangs aangekondigd een belastend rapportover subsidietoewijzing te onthullen als de commissie Cresson nietzou aanpakken. Dat rapport laat hij nu even rusten. "Ik wacht degang van zaken af en ga niet door de zaak heenlopen met het risicodat het de uitkomst zou frustreren."

Van Buitenen had recent ook gevraagd om zijn verhaal overCresson te mogen vertellen voor de Europese Commissie. De commissieis echter niet op zijn aanbod ingegaan.