GEERTRUIDENBERG - De politie heeft maandag rond 17.00 uur eeneinde gemaakt aan de actie van actievoerders van Greenpeace bij deAmer-centrale in Geertruidenberg. Dertien activisten blokkeerdensinds maandagochtend transportbanden voor de aanvoer van kolen naarde centrale. Ze demonstreerden tegen de uitstoot van kooldioxidedie vrijkomt bij de opwekking van energie in kolencentrales.

Greenpeace wil dat de eigenaar van de energiecentrale, Essent,de kolencentrale zo snel mogelijk sluit. "Het bedrijf moet inplaats daarvan meer in groene energie investeren", aldus eenwoordvoerster.

Overschakelen

De actievoerders hadden zich aan twee transportbandenvastgeketend. "Het gaat om de banden die de kolen van hetbedrijfsterrein naar de centrale vervoeren", aldus dewoordvoerster. "In de centrale heeft Essent ook nog eendagvoorraad kolen liggen zodat ze voorlopig nog vooruit kunnen.Maar als die voorraad op is, moet het bedrijf overschakelen op gas.Die brandstof is al een stuk schoner dan kolen. Ons streven is danook om hier net zo lang te blijven zitten totdat de centrale op gasmoet overschakelen."

De politie maakte aan dat streven aan het eind van de middag eeneinde. Even na 17.30 uur had ze de eerste drie betogers losgemaakten meegenomen naar het politiebureau. Dat verliep zondernoemenswaardige problemen.

Groene stroom

Essent liet in een reactie weten dat het bedrijf bij deenergieproductie in de centrale wel rekening houdt met het milieu."Hier wordt met biomassa ook groene stroom opgewekt", aldus eenwoordvoerder.

Het crisisteam van politie, justitie en burgemeester besloot totingrijpen omdat de toevoer van de silo naar de ketel niet te langonderbroken mag worden. Dan moet de centrale worden stilgelegd,waarna het opstarten enkele dagen duurt.

Veiligheid

De veiligheid van de centrale is volgens de burgemeester ineerste instantie een zaak van Essent, maar hij wil toch overleg metde provincie, die de vergunning heeft afgegeven. In de vergunningmoeten de veiligheidsaspecten nader worden omschreven, zei deburgemeester maandag op een persconferentie in het gemeentehuis.