DEN HAAG - Nederland steunt het pleidooi van voorzitter Fischer van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) om het vangstverbod op walvissen stapsgewijs op te heffen. De Nederlandse regering is voorstander van een beperkte, gecontroleerde walvisvangst, aldus een woordvoerster van het ministerie van Landbouw.

Bekijk video: Walvistop: 'Japan koopt arme landen om'
Modem/ Breedband

Nederland zal dat standpunt naar voren brengen tijdens de IWC-conferentie die maandag in het Italiaanse Sorrento is begonnen. Volgens de woordvoerster wordt het huidige moratorium op walvisvangst, dat al achttien jaar geldt, op allerlei manieren ontdoken. "Er worden nu tweemaal zo veel walvissen gevangen als toen het verbod nog niet van kracht was." Versoepeling van het verbod zal overigens niet gelden voor soorten walvissen die met uitsterven worden gebruikt.

Bovendien vreest het ministerie dat het handhaven van het vangstverbod het voortbestaan van de IWC in gevaar kan brengen. Japan heeft vorig jaar al gedreigd uit de commissie te stappen.

Geen overleg

GroenLinks heeft moeite met het kabinetsstandpunt, blijkt uit schriftelijke vragen die Tweede-Kamerlid Duyvendak maandag aan minister Veerman van Landbouw heeft gesteld. Volgens Duyvendak valt aan het opheffen van het vangstverbod pas te denken als een goed controlesysteem zich in de praktijk heeft bewezen. Bovendien had het kabinet met de Kamer moeten overleggen, stelt hij.

Walvislobby

PvdA en SP in de Tweede Kamer vinden dat Nederland is gezwicht voor de Japanse walvislobby, en die zelfs beloont. Volgens PvdA'er Samsom kan er nu nog geen sprake zijn van hervatting van de jacht. Hij wil voor donderdag opheldering over het Nederlandse standpunt, want dan stemt de IWC over het voorstel.

SP'er Van Velzen noemt het Nederlandse standpunt een gotspe. "Als de illegale jacht toeneemt, moet je niet het verbod schrappen maar de handhaving verbeteren."

Gevaarlijk

Ook het Wereld Natuur Fonds (WWF) is niet te spreken over de destellingname van het kabinet. Een woordvoerster vindt het"gevaarlijk om een onderhandelingspartner als Japan onnodig zotegemoet te treden".

Het standpunt van het Nederlandse kabinet wordt echter gesteunddoor IWC-voorzitter Hendrik Fischer. Volgens de Deen zou hetuitblijven van een akkoord het bestaan van de IWC in gevaar brengenen niet in het belang zijn van de bescherming van de walvissen.

Tegenstanders

Italië, Groot-Brittannië en de meeste andere Europese landen zijnevenals de Verenigde Staten onder alle omstandigheden tegenstandervan een hervatting van de jacht.