DEN HAAG - Jongeren kijken verder in de toekomst dan de bobo's in grijze pakken die nu Europa besturen. Jongeren zijn meer met later bezig, zei Marie-Louise van Mook van de Nationale Jeugdraad, waarin ze Europese zaken behartigt. Zij nam het initiatief voor het jongerencongres over de uitbreiding van Europa, dat van donderdag tot zondag in Den Haag werd gehouden.

Ruim dertig jongeren uit vijftien landen spraken over zaken als jongerenparticipatie, Europees burgerschap en mensenrechten, mobiliteit en de toekomst van Europa. Het was voor het eerst dat deze vragen met deelnemers uit de nieuwe EU-landen werden besproken, aldus Van Mook.

Jongeren moeten zich meer Europees gaan voelen, was de aanbeveling van een van de werkgroepen. Er zou een dance/trance-versie van het Europees volkslied moeten komen; in navolging van de culturele hoofdstad een jongerenhoofdstad, waar allerlei activiteiten worden gehouden; een discussiekampioenschap voor jongeren over Europese onderwerpen; een Europees jongerensportteam dat het tegen nationale teams opneemt en een OV-kaart voor jongeren door het hele continent.

Congresgangers

De congresgangers hadden ook hun ideeën over de toekomstige vorm van de Europese overheid. De instellingen moeten democratischer worden, klonk het. Het Europees Parlement moet dezelfde bevoegdheden krijgen als de nationale parlementen. De voorzitter van de Europese Commissie moet niet in een achterkamertje door de regeringsleiders worden aangewezen, maar door rechtstreekse verkiezingen of indirect door het Europees Parlement.

Een werkgroep had ook een idee hoe de interesse van de bevolking voor Europa te vergroten: draag een deel van de BTW rechtstreeks af aan Brussel. De mensen willen dan weten wat er met hun geld gebeurt. Dat verhoogt hun betrokkenheid. Wellicht gaan ze de volgende keer bij Europese verkiezingen wel naar de stembus.

De ouderen in Estland zijn in verwarring door de toetreding tot de EU, zei Laura Lokh, voorzitter van de Jeugdraad van Estland. Het gaat allemaal te snel, de prijzen gaan omhoog en dat soort zaken. Estse jongeren daarentegen verwachten er veel van. Zij kunnen nu in het buitenland gaan studeren. Dat verwacht de toekomstige psychologe er zelf ook van. En verder had ze de afgelopen dagen andere culturen leren kennen, nieuwe mensen ontmoet, haar Engels wat bijgeschaafd en Den Haag wat leren kennen. "Ik kom terug.''