UTRECHT - Het noodweer dat zaterdagavond over Nederlandtrekt, levert veel overlast op voor het verkeer. Op enkelespoortrajecten zijn treinen ernstig vertraagd door storm enbliksemschade. Op de wegen liggen op diverse plaatsen afgewaaidetakken. Op luchthaven Schiphol was enige tijd geen vliegverkeermogelijk.

Door het zware onweer konden op Schiphol vanaf 18.30 uurongeveer dertig minuten geen vliegtuigen opstijgen of landen. "Eentiental vliegtuigen is daardoor uitgeweken naar andere luchthavensin onder meer Rotterdam, Beek en Düsseldorf", aldus eenwoordvoerster van de Luchtverkeerleiding Nederland.

Volgens spoorbeheerder ProRail is tussen Nieuw Vennep en Leideneen intercity gestrand omdat, door het noodweer, de bovenleiding ophet traject is geknapt. De leiding is op de trein terechtgekomen.De passagiers worden met bussen opgehaald. Tussen Leiden enSchiphol lopen reizigers een vertraging van ruim een uur op. Tussen Roosendaal en Antwerpen reden enige tijd geen intercity's en Thalystreinen omdat tussen Antwerpen en het Belgische Essen een boom op het spoorterechtkwam.

Tussen Zutphen en Hengelo liepen reizigers vertraging op omdater bij Delden een boom op het spoor lag. Bij Cuijk ontstond eensein- en wisselstoring door blikseminslag. Hierdoor was hettreinverkeer tussen Nijmegen en Venray enige tijd vertraagd.

Bij Nieuwerkerk aan den IJssel, Rijswijk, Bergen op Zoom, hetZeeuwse Rilland-Bath en Amsterdam Sloterdijk en Anna Paulownastrandden treinen die door de bliksem werden getroffen. Ze werdendoor andere treinen weggesleept.

Volgens het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zijn er indiverse delen van Nederland afgewaaide takken op en langs de wegenterechtgekomen. Dat heeft volgens het KLPD niet tot ernstigeongevallen geleid. "Wel waren er verschillende gevallen vanblikschade", aldus een woordvoerder.