AMSTERDAM - De onweersbui die zaterdagmiddag over Zeelandtrok, heeft voor chaos gezorgd. Weerinstituut KNMI heeft zaterdagmiddag eenweeralarm afgegeven in verband met zware onweersbuien die aan heteind van de middag en in de avond over Nederland trekken.

"Het onweer trekt bij Zeeland het land binnen en volgt eenschuine lijn richting Groningen", aldus een woordvoerder van hetKNMI als toelichting op het weeralarm. "De onweersbuien gaan gepaard met een groot aantal ontladingen, zware windstoten met snelheden tot 105 kilometer peruur en hevige neerslag waardoor lokaal tunnels vol kunnenstromen."

112 overbezet

Het alarmnummer 112 was volgens demeldkamer van de politie geruime tijd overbezet wegens meldingenvan ongewaaide bomen, pleziervaartuigen in nood en rondvliegendetenten.

Op de A58 tussen Vlissingen en Bergen Op Zoom vloog een autoover de kop. De politie kon nog niet mededelen of daarbij gewondenzijn gevallen.

Gewonden

Door een windhoos op het Haagse Noorderstrand iszaterdag een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. De gewondenbevonden zich volgens de politie in een strandtent toen aan heteinde van de middag het noodweer uitbrak. Over de ernst van deverwondingen kon de politie nog geen mededelingen doen.

Kermis

De Tilburgse kermis is stilgelegd. Rond half zeven trok een groot onweer overTilburg. Vlak voor het uitbreken van de buien waarschuwde deorganisatie de exploitanten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Tilburg hebben deonweersbuien tot nu toe niet tot problemen geleid. "Kermisexploitanten werken altijd buiten, die weten heel goed wat ze moeten doen als er dergelijk weer aankomt", zegt hij. DeTilburgse kermis is de grootste kermis van de Benelux en wordtgehouden in de binnenstad van Tilburg.

Watersporters

Volgens de kustwacht zijn ook veel pleziervaartuigen enwatersporters overvallen door het zeer slechte weer. Op hetIJsselmeer zijn preventief schepen van de diverse reddingsbrigadeshet water opgestuurd om te waarschuwen voor het naderende noodweer.

In Bergen op Zoom zagen de standhouders van de braderie aan deGertrudisboulevard hun kraampjes tijdens de storm door de luchtvliegen. De schade was enorm. In Putte, enkele kilometers verderop,werden diverse bomen ontworteld en in Roosendaal kon tijdens dezware regenval de riolering het op verschillende plaatsen niet aanen stonden diverse straten blank.

Schuttersfeest

Op het terrein van een schuttersfeest inOost-Maarland, gemeente Eijsden, is zaterdagmiddag een grotefeesttent omgewaaid. In Oost-Maarland werd zaterdag een groot endruk bezocht Zuid-Limburgs schuttersfeest gehouden. Volgens depolitie is het er een grote chaos. Nadere bijzonderheden ontbrekennog.

Ook op veel andere plaatsen in Limburg waaiden bomen om en sloegde bliksem in. Van persoonlijke ongelukken is nog niets bekend. Welbotste een auto in Roggel zaterdagavond tegen een omgewaaide boom,maar de inzittenden bleven ongedeerd.

Centerparcs

Het dak van een restaurant vanCenterparks Meerdal bij Horst is zaterdagavond rond 20.00 uur doorhet noodweer gedeeltelijk ingestort. Daarbij zijn drie mensenlichtgewond geraakt, meldde de politie zaterdagavond.

Oorzaak is de zware regenval tijdens een hevig noodweer. Degewonden werden ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Degemeente bekijkt of het gebouw aan de Laagheideweg moet wordenafgezet.

Aanvankelijk verwachtte het KNMI dat de buien rond 20.00 uurover het midden van het land zouden trekken maar de buienverplaatsen zich sneller dan werd voorspeld. Hierdoor kwam hetonweer al rond 19.00 uur in dit deel van het land aan. Het KNMI verwacht dat het noodweer Nederland voor middernacht viahet noorden verlaat.

Verkeersoverlast

Het noodweer levert veel overlast op voor het verkeer . Op enkelespoortrajecten zijn treinen ernstig vertraagd door storm enbliksemschade. Op de wegen liggen op diverse plaatsen afgewaaidetakken.

België

Het noodweer heeft zaterdagmiddag eendodelijk slachtoffer geëist in België. In Tongeren in de provincieLimburg kwam een man om het leven toen de boom, waaronder hijschuilde voor het onweer, bovenop hem terechtkwam.

Verder zorgde het noodweer voor forse problemen aan de Belgischekust. De kustwacht werd overstelpt met oproepen over plezierschependie in nood waren gekomen. Verder raakten vijf personen gewonddoordat strandtenten en andere installaties omvielen.

Een van henverkeert in levensgevaar. Vooral de tentoonstelling vanzandsculpturen in Zeebrugge liep grote schade op. Ook zorgde hetnoodweer voor grote waterschade, waarbij in heel de provincieWest-Vlaanderen de nodige kelders blank kwamen te staan.