NIJMEGEN - De politie heeft zaterdag twee mannen gearresteerddie militaire deelnemers aan de Vierdaagse hebben bedreigd met eengewelddadige actie. Het gaat om een 33-jarige man zonder vastewoon-en verblijfplaats en een 37-jarige man uit Beek-Ubbergen.

Detwee hebben niet de Nederlandse nationaliteit. Dat heeft de politiezaterdag bekendgemaakt.

De politie kreeg donderdagavond informatie binnen over een ophanden zijnde gewelddadige actie tegen de militairen die meelopenin de Vierdaagse. Onmiddellijk werd een groot onderzoeksteam in hetleven geroepen die de bedreiging onderzocht. In totaal waren er 270politiemensen bij het onderzoek betrokken. Dat onderzoek leiddezaterdagmiddag tot de arrestatie van de twee mannen.

De 88e editie van de Vierdaagse, waaraan 48.639 deelnemersmeedoen, begint dinsdag. Aan het evenement doen 5000 militairenmee. Tweeduizend van de soldaten zijn afkomstig uit Nederland, deoverigen uit diverse andere landen. Volgens de gemeente Nijmegenlopen de Nederlandse militairen gewoon mee. Het is nog niet bekendof andere landen hun militaire deelnemers terugtrekken naaraanleiding van de bedreiging.