WASHINGTON - De onafhankelijke commissie die onderzoek heeftgedaan naar de aanslagen in New York en Washington op 11 september adviseert in zijn eindrapport de aanstelling van een ministervoor de Inlichtingendiensten. Dat meldde de New York Times zaterdagop gezag van regeringsfunctionarissen die het rapport hebbeningezien.

Volgens de bronnen van de New York Times is de creatie van dezenieuwe post de belangrijkste aanbeveling in het rapport, datvolgende week wordt verwacht. De nieuwe minister zou toezichtmoeten gaan houden op het werk van de inlichtingendiensten, wierrol in de periode voor de aanslagen in september 2001 zwaar wordtbekritiseerd.

Het voorstel zal naar verwachting op fel verzet stuiten van hetPentagon en de inlichtingendienst CIA, die beide een aanzienlijk deel van hun macht zouden moeten inleveren. Zo zouden zij ondermeer hun zeggenschap over het budget van het inlichtingenapparaatkwijtraken.

Verder beveelt het rapport volgens de functionarissen met wieThe New York Times heeft gesproken, het Congres aan het toezicht ophet werk van de inlichtingendiensten grondig te herzien. Ook defederale politie (FBI), grotendeels verantwoordelijk voor debinnenlandse veiligheid, moet volgens de commissie een flinkereorganisatie ondergaan.

Iran

De tijdschriften Time en Newsweek meldden zaterdag dat decommissie een verband heeft ontdekt tussen Iran en de aanslagen op september 2001. Teheran zou acht tot tien van de kapers eenvrije passage hebben gegeven van en naar Afghaanse trainingskampenvan het terroristennetwerk al-Qaeda.

Volgens Time en Newsweek kregen Iraanse grenswachten instructiesom geen stempels in hun paspoorten te zetten en hen op geen enkeleandere wijze te hinderen. Volgens Time zou Iran zelfs hebbenaangeboden al-Qaeda te helpen bij het plegen van aanslagen in deVS. Osama bin Laden zou echter hebben geweigerd omdat hij zijnaanhang in Saudi-Arabië niet van zich wilde vervreemden.

De Iraanse minister van Inlichtingendienst, Ali Yunessi,verklaarde zaterdag dat het land 'alle Iraanse takken' vanal-Qaeda heeft 'opgespoord en ontmanteld'.