DEN HAAG - Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat gelooftniet in medefinanciering door het bedrijfsleven voor de aanleg vanwegen, spoorlijnen en tunnels. "Ik heb nooit geloofd dat hetbedrijfsleven bereid is miljarden op tafel te leggen."

Dit zegt de minister zaterdag in een interview met de Volkskrant . Ze vindt het te mooi om waar te zijn als hetbedrijsleven daarvoor wel geld zou betalen. Dat de overheid geldleent bij de ondernemingen ziet Peijs ook niet zitten. Daarmeelijkt financiering van nieuwe infrastructuur door het bedrijfslevenvan de baan.

"Het bedrijfsleven heeft al heel vaak geld aangeboden. Alspuntje bij paaltje komt, krabbelt men terug. Tot nu toe heb ik nogniemand aan de deur gehad met een concreet aanbod", aldus Peijs.

VNO-NCW 'verbaasd'

Voorzitter J. Schraven van ondernemersorganisatie VNO-NCW is 'verbaasd' over de uitlatingen van Peijs. Volgens hem zijn vooral banken, bouwbedrijven en enkele technische adviesbureaus 'zeker wel bereid mee te financieren'. Hij zegt dat die bedrijven met vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat spreken over de mogelijkheden hiervoor.

Voorstel

Haar uitspraken komen een maand nadat Cees Oudshoorn, hoofdEconomische Zaken bij de ondernemersorganisatie VNO-NCW, stelde dathet bedrijfsleven bereid is de komende jaren 15 miljard euro tewillen investeren in de uitbreiding van het wegennet.

"Dat betekent een verruiming van de wegencapaciteit met 10procent, ofwel 1000 tot 1500 kilometer erbij", aldus Oudshoorn.VNO-NCW deed het voorstel in het Memorandum Mobiliteitsbeleid. Debelangenorganisatie stelt daarin voor dat het bedrijfsleven wegenaanlegt, betaalt en onderhoudt. Als de wegen klaar zijn, betaalt deoverheid voor het gebruik. Volgens Oudshoorn zijn onder meer bankenen bouwbedrijven geïnteresseerd in de financiering vanweguitbreiding.

VNO-NCW denkt dat mensen wel moeten gaan betalen voor hetgebruik van de weg, maar wil geen tolwegen. Die leiden er volgensOudshoorn toe dat weggebruikers gaan omrijden.