KUMBAKONAM - Een brand in een basisschool in Kumbakonam,in het zuiden van India, heeft vrijdag aan bijna negentig kinderenhet leven gekost. De stoffelijke resten van 87 kinderen en eenvolwassene zijn tot dusverre geborgen volgens de autoriteitenzaterdag. Van hen zijn er inmiddels 68 geïdentificeerd.

Twintig gruwelijk verbrande kinderen liggen in het ziekenhuis ende meesten van hen verkeren in levensgevaar. Het dodental looptdaarom vermoedelijk nog op.

Indiase televisiestations toonden beelden van verbrande kinderendie in rijen van twee of drie hoog lagen opgestapeld, sommigen ineen omhelzing.

Arrestaties

De politie heeft in verband met de brand vijf personengearresteerd. Het gaat om de directrice van de school, tweebestuursleden, de kok en de organisator van het middagmaal.Volgens de Indiase televisie is dat gebeurd nadat een lokalebestuurder had opgeroepen tot gerechtelijke stappen tegen hetbestuur van de school, omdat in het gebouw zelfs de meestelementaire brandveiligheidsvoorzieningen ontbraken.

Dak van stro

De brand is ontstaan in de keuken van de basisschool enveroorzaakte kortsluiting. Het vuur greep razendsnel om zich heenin het pand dat een dak van stro had.

Toen dat instortte, was het lot van de kinderen op de derde enhoogste verdieping beslist, aldus een brandweerman. "Ze werdenvanaf alle kanten door vuur omringd. Ze hadden geen hoop meer vanafhet moment dat het vuur begon." Sommige leerlingen die nog leefdenen het gebouw via een smalle trap probeerden te verlaten, werden inde paniek doodgedrukt.

Toen het nieuws van de brand bekend werd, kwamen honderdenouders op de school af. Volgens een ooggetuige was er paniek enstormden veel ouders ook naar de ziekenhuizen.

Debat

Het Indiase parlement, premier Manmoham Singh en president AbdulKalam hebben hun medeleven met de nabestaanden van de slachtoffersbetoond. De ramp in Kumbakonam, in de zuidelijke deelstaat TamilNadu, veroorzaakte direct een debat over de veiligheid van Indiasescholen. Veel scholen zouden geen brandblusmiddelen bezitten.