BAGDAD/SYDNEY - De nieuwe premier van Irak, Iyad Allawi,heeft recent eigenhandig zes gevangenen in een zuidwestelijkebuitenwijk van Bagdad geëxecuteerd. Twee Irakezen hebben verklaarddat ze ooggetuigen waren van de moorden. Die werden volgens hengepleegd vlak voor de Amerikaanse troepenmacht in Irak Allawi eindjuni formeel als nieuwe regeringsleider installeerde.

Twee zelf verklaarde ooggetuigen hebben tegen het Australischedagblad The Sydney Morning Herald gezegd dat Allawi in degevangenis van al-Amariyah verscheen, een serie gedetineerden langseen muur liet opstellen, en hen vervolgens doodschoot. Deslachtoffers werden ervan verdacht aanslagen te hebben gepleegd.

Allawi zei tegen talrijke omstanders dat de mannen ieder zekervijftig mensen hadden vermoord en dat zij iets ergers dan de doodverdienden. Allawi zou vervolgens tot verbazing van de omstanderseen vuurwapen hebben getrokken en zes jonge mannen door het hoofdhebben geschoten en een jongeman hebben verwond. Allawi zou daarbijhebben gezegd dat het duidelijk moet worden voor de politie hoe zedienen om te gaan met opstandelingen.

Onder de mensen die geschokt toekeken waren vier Amerikaansemilitairen en twaalf Iraakse politiebeambten, aldus de informanten.Ook de interim-minister van Binnenlandse Zaken Falah al-Naqib waserbij. Hij was het volgens de informanten die eerst opperde de zesdood te schieten.

"De gevangenen stonden tegen de muur en wij stonden op debinnenplaats, toen de minister van Binnenlandse Zaken Naqib zei dathij ze ter plekke zou willen doodschieten. Allawi zei toen dat zeiets ergers dan de dood verdienden. En toen trok hij plotseling eenpistool en opende het vuur op ze," aldus de verklaring van deooggetuigen. Naqib feliciteerde Allawi met de executies.

De twee informanten hebben beide verteld dat de zevende jongemanslechts werd verwond door de kogels. De een zei in de borstkas deander in de nek.

Ontkend

Het bureau van Allawi in Bagdad heeft in een verklaringtegenover de Australische krant de beweringen ontkend. Allawi zounooit in de gevangenis van a-Amariyah zijn geweest en geen wapendragen. Ook Naqibs kantoor heeft het verhaal ontkend.

In Bagdad doen geruchten de ronde over de brute gewelddadigheidvan Allawi maar het is voor eerst dat mensen getuigenverklaringenhebben afgelegd over specifieke feiten, zo stelde The SydneyMorning Herald.

Allawi, die 33 jaar in ballingschap heeft geleefd, zou zijnkwaliteiten als de nieuwe sterke man van Irak met geweldplegingenwillen onderstrepen.

Enthousiast

De getuigen die de krant sprak, leken er paradoxaal genoeg nietop uit Allawi's gedrag aan de kaak te stellen. In devraaggesprekken toonden ze zich enthousiast over Allawi'sdoortastendheid. "Die criminelen waren terroristen. Dat waren delieden die bommen leggen." Een ooggetuige zei dat iedere terroristin Irak eenzelfde lot zou moeten ondergaan.

Allawi zou duidelijk willen maken dat politiemannen of soldatenniet bang hoeven te zijn dat ze vervolgd worden als ze tijdens deuitvoering van hun taken terroristen doodschieten. "Ze hoeven nietbang te zijn, ook niet voor wraak van de stam of clan (van hetslachtoffer)."

Verrassing

De informanten zeiden dat de aanwezigen eerst schrokken. Maar depolitiebeambten waren vervolgens opgetogen over Allawi's executies.Wanneer het voorval precies was, konden of wilden de informantenniet zeggen. Allawi kwam bij verrassing op bezoek in de gevangenis.

De Australische krant leidt uit de verklaringen af dat het derdeweek van juni moet zijn geweest. Dat was circa een week voor deAmerikanen formeel de macht aan Allawi's regeringsploeg overdroegenen ruim drie weken nadat Allawi als interim-premier aan het werkwas gegaan.