DEN HAAG - Een op de vijf afvaltransporten in zes Europese zeehavens is illegaal. Dat blijkt uit controles van Milieu-inspecties uit België, Duitsland, Engeland, Polen, Letland en Nederland.

De inspecties hebben bij hun controles olie, batterijen en computeronderdelen aangetroffen. Het ging om transporten van miljoenen kilo's huishoudelijk afval van Ierland naar India, honderden koelkasten met schadelijke CFK's van Duitsland en Frankrijk naar Afrika, elektronisch afval van Engeland naar Pakistan en kabelafval van Nederland naar China.

Het rapport over de transporten, samengesteld onder leiding van de VROM-inspectie, is vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De overtredingen zijn vooral in België en Engeland geconstateerd; in Polen en Letland zijn er geen aangetroffen. In totaal zijn er 47 inspecties uitgevoerd. Van 508 afvaltransporten waren er 103 illegaal. Verder hebben de inspecties in 47 gevallen tekortkomingen geconstateerd, zoals ontbrekende papieren of onvolledig ingevulde documenten.

Meer kennis

Uit de informatieuitwisseling tussen de zes landen is volgens het rapport gebleken dat Nederland niet strenger controleert. Dat was de klacht van het bedrijfsleven. Wel beschikken de controleurs over meer kennis, ervaring en capaciteit. Samenwerking met andere instanties zoals politie en douane, blijkt essentieel. De zes landen hebben besloten meer EU-leden bij voortzetting van de controles te betrekken. Vijftien landen hebben inmiddels interesse getoond.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) noemt het aantal overtredingen te hoog. "Dit kan natuurlijk niet", reageerde hij voorafgaand aan een Europese milieuvergadering in Maastricht. Van Geel wil dat Europese landen nauwer samenwerken bij de handhaving van afvalregels.

Hij noemde het opvallend dat de situatie in Polen en Letland beter is dan in West-Europese landen: "De indruk is toch vaak dat in Oost-Europese landen van alles mis is en wij alles goed hebben geregeld. Niet dus."