ARNHEM - Een vrachtschip ligt sinds 17.00 uur overdwars op deIJssel. Het schip blokkeert al het scheepvaartverkeer dat bijArnhem de Nederrijn en de IJssel in beide richtingen wil opvaren.Dat meldde een woordvoerder van het Korps LandelijkePolitiediensten (KLPD) donderdag.

Het KLPD heeft de zes opvarenden ongedeerd van het schipgehaald. Het schip vervoert schone klei. Drie sleepboten is hetniet gelukt om het schip van zijn plek te krijgen. De lading wordtnu eerst gelost voordat het 76-meter lange vaartuig verder wordtgesleept. De verwachting is dat dat enkele uren gaat duren.De oorzaak van het vastlopen van het schip is nog niet bekend.

"Op een werf zal naar de onderkant van het schip moeten wordengekeken om vast te stellen wat er mis is gegaan", aldus dewoordvoerder van het KLPD.

Inmiddels ligt een tiental schepen op de IJssel te wachten totde doorgang naar de Nederrijn vrij is.