DEN HAAG - De filedruk in Nederland houdt onverminderd aan. Vooral het slechte weer maar ook de toegenomen drukte in de spits droegen in de eerste zes maanden van dit jaar bij een verdere groei van de files, met 8,1 procent ten opzichte van dezelfde periode van .

Blijkens een overzicht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van donderdag staat de A2 Everdingen richting Den Bosch weer bovenaan de toptien, ondanks de aanleg van een spitsstrook. Volgens het ministerie komt dat echter vooral door werkzaamheden vanaf half februari bij Diefdijk.

Door de aanleg van spitsstroken, juist bedoeld om opstoppingen en files te verhelpen, zijn de knelpunten op de A2 rond Eindhoven in de toptien beland. Begin juli gingen de spitsstroken open. Volgens het ministerie was het eerste vakantieweekeinde sprake van een soepele doorstroming.