BREDA - Rijkswaterstaat gaat ondanks de toezegging vanminister Peijs (Verkeer) dat geen nieuwe glazen geluidsschermenlangs het HSL-tracé zullen worden geplaatst, gewoon door met dewerkzaamheden. Duizenden vogels hebben zich het afgelopen halfjaar te pletter gevlogen tegen de transparante schermen.

De Vogelwerkgroep West-Brabant overweegt daarom eenkort geding aan te spannen tegen Rijkswaterstaat. "We vinden dit helemaal niet leuk", zo drukte woordvoerder E.Corssmit van de vogelwerkgroep zich woensdag naar eigen zeggen nogmild uit.

Vogelsterfte

Vorige maand hield hij samen met Tweede-Kamerlid VanVelzen van de SP en basisschoolkinderen uit Prinsenbeek een actietegen de vogelsterfte. Zij stuurden tevens een brief naar Peijs.

Die reageerde met detoezegging dat er geen schermen meer zouden worden geplaatst.Verder zouden alle schermen die er al staan, voorzien worden vanverticale strepen. De minister vroeg de Kamer hiervoor 23 miljoeneuro beschikbaar te stellen.

Verontwaardigd

Tweede Kamerlid Van Velzen heeft geen goed woord over voor degang van zaken. "Ik ben erg boos. De minister breekt haar eigenbeloftes. Daarmee houdt ze zich niet aan de wet en dat kan nietvoor een minister", reageerde zij verontwaardigd.

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer gaf toe dat dewerkzaamheden ondanks de toezegging van de minister inderdaad zijndoorgegaan. In de loop van woensdagmiddag is gestopt met deplaatsing van nieuwe schermen.

Fout

Minister Peijs gaat donderdagochtendmet andere betrokkenen rond de tafel om te bespreken wat er is foutgegaan. De landelijke welstandscommissie heeft intussen toestemminggegeven voor het stralen van verticale strepen in de transparanteschermen.

Maandag begint Rijkswaterstaat een proef om dewerkzaamheden ter plekke uit te voeren. Als dit goed verloopt, ishet niet nodig de kilometers lange schermen uit elkaar te halen. Dekosten vallen in dat geval een stuk lager uit dan de 23 miljoen dieminister Peijs in de Kamer heeft begroot.