KERKRADE - Het aantal pitbulls dat door de politie en deAlgemene Inspectie Dienst (AID) in beslag wordt genomen, is delaatste drie jaar explosief gestegen. In 2003 zijn 190pitbullachtige honden inbeslaggenomen, tegenover vijftig in 2000.Dat heeft zegsman L. Steens van de AID in Kerkrade woensdag gezegd.

Volgens de AID heeft het stijgende aantal inbeslagnames drieoorzaken. Ten eerste doen steeds meer mensen aangifte als ze eenpitbull zien. "Want in het verleden zijn er ernstige incidentengeweest", aldus Steens.

Populairder

Ten tweede sporen de politie en de AIDmeer honden op. "Deze zaken hebben meer aandacht gekregen", zegtde woordvoerder. Ten slotte zou het houden van pitbullachtigensteeds populairder worden. "Kennelijk hebben mensen steeds meerbelangstelling voor deze honden. Daar moeten we niet blij meezijn", aldus Steens.

De inbeslaggenomen honden worden meestal afgemaakt. In Nederlandzijn alleen de zogenaamde Amerikaanse Staffordshire terriërs meteen stamboom legaal. In 1993 werd door de invoering van de Wetregeling agressieve dieren het houden van nagenoeg allepitbullachtigen verboden.