DEN HAAG - De ANWB heeft woensdag bij Rijkswaterstaat gepleitvoor een zwemverbod voor het Scheveningse Noorderstrand en voor hetKatwijkse strand ten zuiden en ten noorden van de uitwatering. Datconcludeert de ANWB na recent TNO-onderzoek dat in opdracht van dereisbond is uitgevoerd.

De verontreiniging bestaat uit diverse soorten bacteriën die inuitwerpselen voorkomen en komt door de recente zware regenval. Doorovervloedige regen in korte tijd lopen waterzuiveringsinstallatiesover en komt het vieze water ongefilterd in zee terecht.

Rioolwater

Afhankelijk van de omstandigheden duurt de verontreiniging acht tottien dagen, schrijft de ANWB. Het uitstorten van rioolwater gebeurt bij Scheveningen enKatwijk altijd als er in korte tijd heel veel regen valt.

Rijkswaterstaat meet elke twee weken de waterkwaliteit. Ookafgelopen maandag is dat gebeurd, zei een woordvoerster van deprovincie Zuid-Holland. De provincie is de instantie die gaat overhet instellen van zwemadviezen en -verboden. De resultaten van demeting van Rijkswaterstaat worden donderdag of vrijdag bekend.

Problemen

De ANWB waarschuwt voor nadelige gevolgen voor de gezondheid alsmensen in het vervuilde zeewater zwemmen. De organisatie verwachtonder meer huidirritatie, ademhalingsproblemen enmaagdarminfecties.

Volgens de provinciaal woordvoerster komen 'szomers wel veel klachten binnen van mensen die ziek zijn gewordenvan zwemmen in vervuild binnenwater, maar niet van mensen die inzee zijn geweest. "De afgelopen vijf jaar is dat ons nooitgemeld."