RIJSWIJK - Het aflopen van het door de terroristischeorganisatie van Osama bin Laden, al-Qaeda, gestelde ultimatum ismeegewogen bij de dreigingsanalyse die heeft geleid tot het huidigeterreuralarm in Nederland. Dat heeft een woordvoerster van deAlgemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) woensdagbevestigd.

Het ultimatum loopt op 15 juli af. Al-Qaeda had de Europeselanden een wapenstilstand in het vooruitzicht gesteld als zij zichbinnen drie maanden zouden terugtrekken uit Afghanistan, Irak enandere islamitische landen.

De AIVD benadrukt dat het aflopend ultimatum slechts eenonderdeel vormt van een complex van factoren die in dedreigingsanalyse een rol hebben gespeeld. Informatie uit diversebronnen was voor het kabinet aanleiding over te gaan totverscherpte veiligheidsmaatregelen. Enkele daarvan zijn zichtbaarvoor het publiek, zoals het verhoogde toezicht bij de luchthavenSchiphol.