DEN HAAG - Bij ruim 28.000 aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen die bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) liggen, is de wettelijke termijn verstreken. Het gaat hierbij om aanvragen met een wettelijke beslistermijn van zes maanden, die niet met asiel te maken hebben. Daarvan krijgt de IND er jaarlijks .000.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) noemt de dienstverlening van de IND in een brief aan de Tweede Kamer op onderdelen "sedert enige tijd ontoereikend". Dat komt doordat de IND het afgelopen jaar veel taken van de Vreemdelingendienst heeft overgenomen. Daar waren al achterstanden en die zijn verergerd door automatiseringsproblemen.

Het is al enige tijd bekend dat de IND met vertraging kampt. Zo kon bij ongeveer 12.000 vreemdelingen de verblijfsvergunning door de computerproblemen niet worden verlengd, waardoor zij zonder officiële verblijfsdocumenten te zitten. Dat is inmiddels verholpen met een brief.

In haar brief wijst de bewindsvrouwe er ook op dat dedoorlooptijd voor visumaanvragen inmiddels is gedaald van 22 wekenvorig jaar tot 13 weken nu. Aan de andere kant liggen er bij de INDnog ruim 12.100 bezwaren tegen een afwijzing langer dan zes maandenop een antwoord te wachten. Ook hierbij streeft Verdonk ernaar deachterstand voor eind 2004 weg te werken.