PARIJS - De Franse vrouw die ten onrechte beweerdeaangevallen te zijn door racisten, moet worden gestraft. Dat zeipresident Jacques Chirac woensdag op de 14e juli, de Fransenationale feestdag, in een televisie-interview.

De vrouw beweerde vrijdag aangevallen te zijn door Arabieren enAfrikanen, die haar kleren zouden hebben gescheurd en hakenkruizenop haar lichaam zouden hebben getekend. Franse politici, onder wieChirac, reageerden fel op het voorval. De vrouw gaf dinsdag echtertoe het verhaal te hebben verzonnen.

Chirac noemde het gedrag van de vrouw "een gevolg van hetverslechterde klimaat in Frankrijk". Dat klimaat leidt ertoe datjoodse en islamitische Fransen zich niet meer onderdeel van degemeenschap voelen, aldus de president.

Hij heeft dan ook geenspijt van zijn uitlatingen naar aanleiding van het verhaal van devrouw. Zij kan tot zes maanden gevangenisstraf krijgen voor hetdoen van een valse aangifte.