PAMPLONA - Het traditionele stierenrennen in deNoord-Spaanse stad Pamplona is woensdag afgesloten. In totaalliggen nog elf stierenrenners in het ziekenhuis, 41 anderen zijnreeds ontslagen. Zo'n 380 anderen werden licht verwond, meldde hetSpaanse Rode Kruis.

Het spektakel, waarbij mannen gewapend met opgerolde krantenstieren door de smalle straten van de stad naar de arena jagen,duurde een week. Zestien mensen werden op de hoornen genomen,anderen werden vertrapt of omvergeworpen. Een 49-jarige Bask werdzelfs tot vijf keer toe door een stier doorboord.

Onder de slachtoffers bevonden zich ook toeristen onder andereuit de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Portugal, Frankrijk enAustralië. Dit jaar waren er geen doden te betreuren. Sinds 1924zijn er bij het stierenrennen acht doden gevallen, de laatsteoverleed vorig jaar.