LONDEN - De regering-Blair heeft de informatie over hetwapenarsenaal van Irak niet opzettelijk verdraaid om een aanval opIrak te rechtvaardigen. Dat heeft onderzoeker Lord Butler woensdaggezegd bij de publicatie van het rapport over de Britseinlichtingendienst.

De commissie-Butler onderzocht de afgelopen vijf maanden dewerkwijze van de Britse inlichtingendiensten met betrekking totinformatie over het Iraakse wapenarsenaal.

Geen wapens

Saddam Hussein hadvermoedelijk geen massavernietigingswapens, concludeert hetrapport. Volgens de inlichtingendiensten beschikte de Iraaksedictator daar wel over en kon hij die zelfs binnen 45 minuteninzetten.

De commissie concludeert dat de inlichtingendiensten huninformatie onvoldoende hebben geverifieerd. Zij heeft er geenbewijzen voor gevonden dat premier Tony Blair met opzet gebruikheeft gemaakt van onjuiste informatie.

45 minuten

Volgens de commissie-Butler had de GezamenlijkeInlichtingencommissie (JIC) niet mogen stellen dat Irak binnen 45minuten massavernietigingswapens kon inzetten, omdat de bron vandie informatie niet betrouwbaar was. De Britse regering nam dieinformatie over in een rapport van september 2002 over debedreiging die het Iraakse wapenarsenaal vormde.

De commissie-Butler heeft wel kritiek op de toespraak die depremier in 2002 hield voor het parlement. Daarmee heeft Blair naarde mening van Butler en de zijnen de indruk versterkt dat er"sterkere en volledigere inlichtingen" bestonden overmassavernietigingswapens in Irak.

Geaccepteerd

Blair heeft de conclusies van de commissie-Butler"geaccepteerd". Hij zei dat in het Britse Lagerhuis in reactie opde bevindingen van de commissie. De premier verklaarde deverantwoordelijkheid voor vergissingen te aanvaarden, maar hieldvol dat het geen vergissing was geweest Saddam Hussein teverdrijven.

De regering vroeg de 66-jarige Robin Butler om het onderzoeknadat het was mislukt bewijzen te vinden voor de aanwezigheid vanmassavernietigingswapens in Irak. Het onderzoek volgde op dat vande Amerikaanse Senaat, waarin de inlichtingendiensten van de VSzware kritiek te verduren kregen voor hun informatie over Irak voorde oorlog.

David Kelly

In januari pleitte een onderzoek van Lord Hutton de Britseregering al vrij van het moedwillige gebruik van onbetrouwbareinlichtingen als rechtvaardiging voor de oorlog. Dat onderzoekrichtte zich op de dood van David Kelly.

De Britse wapendeskundigepleegde zelfmoord nadat hij als bron was genoemd van eenBCC-reportage waarin de regering wordt beschuldigd van hetaandikken van informatie over de massavernietigingswapens van Irak.