STOCKHOLM - Een Zweed die meer dan twee jaar gevangenheeft gezeten op de Amerikaanse marinebasis in Guantánamo Bay opCuba, zegt te zijn gemarteld. Dat meldden Zweedse media dinsdag.Hij werd verdacht van terroristische activiteiten. De man zegtonschuldig te zijn.

De Amerikanen lieten Mehdi Ghezali vorige week vrij. Ininterviews met Zweedse media zei hij dat zijn bewakers hem fysieken psychologisch martelden en seksueel vernederden. De man is nuondergedoken omdat Zweedse neonazi's hem hebben bedreigd.

Terrorisme

Mehdi Ghezali werd in 2001 gearresteerd toen de Amerikanen hetTaliban-regime in Afghanistan verdreven. In januari 2002 werdovergebracht naar Guantánamo Bay. Ghezali zegt niets metterroristische activiteiten te maken te hebben.

Aan zijn onvrijwillig verblijf op Guantánamo Bay heeft Ghezalieen gevoelloze enkel en rotte tanden overgehouden. Na de inrichtingvan de gevangenenkampen voor terroristen op Cuba in 2001 heeft deAmerikaanse regering steeds verklaard dat de Geneefse conventiesniet van toepassing zijn op de terreurverdachten.

'Speciale verhoortechnieken'

Zij wordenonderworpen aan door de Amerikaanse minister van Defensiegoedgekeurde 'speciale verhoortechnieken'. Dit jaar verschenen alverscheidene berichten in de media over martelingen in Guantánamo.De Amerikaanse overheid heeft steeds ontkend dat de verdachtenworden gemarteld.