RIJSWIJK - De politiebond ACP eist in een brief aan minister Remkes (Binnenlandse Zaken) meer duidelijkheid over het terreuralarm dat vrijdag van kracht werd. Dat meldt de bond op haar website.

Volgens de bond is er grote onrust onder politiemensen door "gebrek aan informatie en het ontbreken van specifieke veiligheidsmiddelen". Dat de paraatheid van diverse opsporingsdiensten is verhoogd, hebben veel politiemensen volgens de ACP uit de krant moeten vernemen.

Extra veiligheidsmaatregelen

Vrijdagmiddag- en avond werden op verschillende plaatsen in Nederland extra veiligheidsmaatregelen genomen wegens een verhoogde dreiging van terroristische aanslagen. De overheid besloot daartoe op basis van aanwijzingen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat enkele radicale moslims mogelijk bezig zijn terroristische aanslagen voor te bereiden.

De bond verbaast zich ook over het uitblijven van informatie over veiligheidsmaatregelen in verband met het EU-voorzitterschap van Nederland. "De politiemensen die bij die veiligheidsmaatregelen een actieve rol krijgen, zouden het ook erg op prijs stellen als zij daarover informatie van Binnenlandse Zaken ontvangen", schrijft de ACP.

Onrust

De bond vraagt de minister een einde te maken aan de onrust. "Het feit dat de minister bij het afkondigen van het terreuralarm zelf op vakantie gaat, is geen reden om dat uit te stellen."

De Nederlandse Politiebond (NPB) deelt de zorg van de ACP. "Wij hebben in november de minister al gewaarschuwd", zegt NPB-voorman J.W. van de Pol. "Wij stelden voor ons gezamenlijk voor te bereiden op het EU-voorzitterschap van Nederland. Wij hebben nadrukkelijk gepleit voor het sparen van capaciteit. Dat werd toen helemaal niet nodig gevonden, men ging uit van het laagste dreigingsniveau. Wij hebben toen gezegd: dat is je kop in het zand steken en zeer naïef."

Niet voorbereid

Volgens Van de Pol heeft Nederland ten aanzien van de terroristische dreiging een goede informatiepositie en weten de specialistische onderdelen van de politie precies wat er aan de hand is. Maar de 'gewone' politieman wordt naar zijn smaak met een "onmogelijke opdracht" het bos in gestuurd. "Die poitieman is niet voorbereid."

De NPB wil het probleem op 21 juli, tijdens het reguliere overleg met minister Remkes, aan de orde stellen.