KEMPTEN - In de streek Oberallgäu in het zuiden vanDuitsland zijn zes vrouwen overleden, vermoedelijk aan besmettingmet salmonella. Dat meldde de lokale politie dinsdag. Mogelijk zijn mensen met de bacterie besmet.

Enkele van de slachtoffers waren bewoners van eenverzorgingshuis in Oberstdorf, anderen lagen in een ziekenhuis inImmenstadt. Het Openbaar Ministerie heeft sectie van de lichamengevorderd.

De besmettingsgevallen komen voor in twee bejaardentehuizen endrie ziekenhuizen in de streek. De keukens van de zorginstellingenwisselen vaak maaltijden met elkaar uit, waardoor de besmettingzich heeft kunnen verspreiden, aldus de autoriteiten. Invoedselmonsters van de afgelopen weken zijn echter geen sporen vande bacterie gevonden.

Salmonella komt veel voor in dieren, vooral pluimvee en varkens.De bacterie leeft in principe in de darm van deze dieren maar kanvia de ontlasting bijna overal voorkomen.

Ook mensen kunnen dragerzijn en bij onvoldoende hygiëne de besmetting overdragen vialevensmiddelen. Vooral kinderen tot vijf jaar, ouderen, zieken enzwangere vrouwen lopen gevaar.