DEN HAAG - Het aantal studentenkamers is het afgelopen jaar met 3737 toegenomen. De komende twee jaar komen er nog eens 7000 kamers bij. Dat heeft minister Dekker (VROM) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Met een subsidie van 4,8 miljoen euro laat Dekker appartementen die bestemd waren voor asielzoekers en die nu leegstaan, geschikt gemaakt voor bewoning door studenten. De minister is nog niet tevreden over de medewerking van rijke woningcorporaties om de kamernood op te lossen.

Dekker heeft becijferd dat in het studiejaar 2003/04 ruim 1400 kamers meer zijn verwezenlijkt dan voorgaande jaren. Voor de lange termijn (2010) moet het urgente tekort van 15.000 kamers zijn weggewerkt.

De bewindsvrouw vindt dat de welvarende corporaties meer investeringen op dit gebied moeten doen. Zij zal de corporaties hierop nogmaals aanspreken en aandringen om over de brug te komen.