PARAMARIBO - De Nederlandse minister van Justitie P.H. Donner noemt het overleg met zijn Surinaamse collega S. Gilds tot nu toe 'zeer constructief'. Donner kwam zondagavond in Paramaribo aan voor werkbesprekingen die tot en met dinsdag duren. Aan president R. Venetiaan heeft de bewindsman maandagochtend een beleefdheidsbezoek gebracht.

Donner zegt de ontmoeting met Venetiaan zeer op prijs te hebben gesteld. De president zelf spreekt van een 'heel goed gesprek'. Minister Gilds is tevreden over het resultaat tot nu toe. Geen van drieën wil vooralsnog ingaan op de onderwerpen van de besprekingen. De ministers verwijzen naar een persconferentie die dinsdag wordt belegd.

Volgens president Venetiaan is de drugsbestrijding van het grootste belang. Suriname is een doorvoerhaven van cocaïne naar Nederland. Om die handel in te dammen heeft Nederland eerder dit jaar een 100 procent controle ingevoerd op vluchten vanuit Paramaribo. "We moeten zoeken naar effectieve methoden om de drugshandel terug te dringen", aldus Venetiaan.

Andere punten die Venetiaan met Donner besproken heeft, betreffen rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en ondersteuning van diensten in het justitieel apparaat, zoals het Openbaar Ministerie.

Donner heeft maandag ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, M. Levens, en parlementsvoorzitter R. Sardjoe.