AMSTERDAM - Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is blij met de aanpassing die de ministerraad gedaan heeft in de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Door de wetswijziging worden schuldeisers verplicht mee te werken aan een oplossing voor de schuldenaar.

Het NIBUD helpt mensen die kampen met grote schulden met het aflossen van hun schuld. Het Instituut gaat met schuldeisers en de schuldenaar om de tafel zitten om tot een redelijke schikking te komen.

"Momenteel zijn er schuldeisers die nooit mee willen werken aan een minnelijke schikking. De ene schuldeiser krijgt daardoor meer geld dan de andere. Als alle schuldeisers hetzelfde behandeld worden hebben schuldregelingen meer kans van slagen", aldus woordvoerster Gabriëlla Bettonville van het NIBUD.

Het enige minpunt dat het NIBUD plaatst bij de wijziging is dat het voor schuldenaars niet verplicht wordt gesteld om een budgetcursus te volgen. "Daardoor komen mensen na drie jaar dankzij onze hulp uit de schulden maar kunnen ze nog steeds niet met geld omgaan", aldus Bettonville.