ROTTERDAM - De man die volgens justitie in Rotterdam op 1februari 2003 de 13-jarige Sedar Soares doodschoot, blijftvoorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam maandagbesloten in een pro-formazitting tegen de verdachte, de 28-jarigeGerald H.

De op Curaçao geboren man werd in april op Schiphol aangehoudentoen hij probeerde drugs Nederland binnen te smokkelen. Volgens derechtbank zijn er voldoende verdenkingen dat H. het fatale schot opSedar Soares loste, om hem voorlopig vast te houden. Het is nogniet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Ooggetuigen

Soares werd doodgeschoten toen hij met vriendjes sneeuwballenaan het gooien was vanaf het parkeerdek naast metrostation Slinge.Volgens officier van justitie M. Bode zijn er drie ooggetuigen dieH. zagen schieten en daarna in zijn auto zagen stappen. Ook zou uitpeiling van zijn mobiele telefoon blijken dat hij bij metrostationSlinge rondreed. Justitie verdenkt de man van moord danweldoodslag.

Oproep

Wel deed de officier een oproep aan mensen in Rotterdam om zichals getuige te melden, omdat zij het vermoeden heeft dat er nogdingen worden achtergehouden. Onlangs meldde zich nog iemand,zestien maanden na de dood van Sedar, met belastende verklaringen.De officier vroeg vergeefs om de verdachte in het Pieter BaanCentrum te onderzoeken. De rechtbank wees dat verzoek af, omdat deman weigert mee te werken.

Advocaat G. Stolk meende dat zijn cliënt onschuldig vastzit. Deooggetuigen bestempelde hij als "goudzoekers", die op de beloningvan 30.000 euro voor de gouden tip afkwamen. Ook detelefoongegevens zouden onbetrouwbaar zijn. De verdachte was op hetmoment van de schietpartij bij zijn vriendin, die vlakbij hetmetrostation woont, aldus de raadsman.

Schutter

Volgens Stolk staan er in het dossier nog 25 andere namen vanmogelijke schutters. "Maar politie en justitie hebben alleen hetscenario richting mijn cliënt onderzocht." De advocaat stelt dateen rancuneuze ex-partner H. als schutter heeft aangewezen.

De forsgebouwde Antilliaan heeft liefst tien kinderen bij zevenverschillende vrouwen. Hij is trots op zijn viriliteit en heeft alsgeuzennaam 'Shapateen' op zijn auto gezet, hetgeen 'koning derlullen' betekent. Bij een van de vrouwen viel dat gebrek aanmonogamie verkeerd, aldus advocaat Stolk. Zij zou H. via eenroddel-internetsite voor Antillianen als schutter hebben bestempeldtoen ze hoorde dat hij dezelfde maand bij twee andere vrouwen eenkind had gekregen.

Emoties

De emoties liepen maandag even hoog op toen Gerald H. net in dezaal zat. Een familielid van Sedar Soares moest tegen de grondworden gewerkt om tot bedaren te komen. "Waarom moest ons kindworden doodgemaakt?", vroeg een van de nabestaanden zichvertwijfeld af.

De verdachte vond dat "de officier een spel speelt met eenonschuldige". Volgens de man is hij stoer en agressief, maar nietdegene die de jonge Sedar doodschoot. "Mijn familie en de familievan het jongetje is zo onterecht veel pijn gedaan".

Verdachte

In de zaak-Soares zit sinds eind juni nog een verdachte vast,een 18-jarige Rotterdammer. Justitie denkt dat hij bij Gerald H. inde auto zat op de avond van de schietpartij. Een derde verdachte isbegin deze maand vrijgelaten.