DEN HAAG - De opening van de verdediging in hetMilosevic-proces, die voorzien was voor woensdag 14 juli, is opdoktersadvies uitgesteld tot maandag 19 juli. Dat heeft de griffievan het Joegoslavië-Tribunaal maandagmiddag laten weten.

Volgens een schriftelijk bevel van voorzittend rechter PatrickRobinson blijkt uit een eerder maandag uitgebracht medisch rapportdat een arts een advies tot rust heeft gegeven "op de basis van debloeddrukwaarden van de verdachte". Het is de vierde keer dat hetgeplande begin van de verdediging wordt uitgesteld.

Rapport

Verder wordt gelast dat de behandelend cardioloog uiterlijk"aan het einde van vrijdag, 16 juli 2004" een rapport uitbrengtaan de griffier Hans Holthuis dat aangeeft "of de verdachte instaat is deel te nemen aan rechtszittingen van maandag 19 juli 2004tot woensdag 21 juli 2004".

Het is de zestiende keer dat het proces tegen de ex-presidentvan Joegoslavië wordt onderbroken of uitgesteld vanwege de slechtegezondheid van de verdachte. De 62-jarige Milosevic heeft geregeldlast van hoge bloeddruk en/of uitputtingsverschijnselen en/ofgriep.

Genocide

De bewijsvoering in de Milosevic-zaak ligt stil sinds februari,toen de aanklagers de laatsten van hun bijna driehonderd getuigenopriepen. De ex-president van achtereenvolgens Servië enJoegoslavië staat sinds 12 ferbuari 2002 terecht voor het VN-hof inhet Haagse Statenkwartier. Hij is aangeklaagd wegens genocide(volkenmoord), oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheidtijdens de balkanoorlogen in de jaren '90.

Het eerste proces tegen een voormalig staatshoofd voor eenVN-tribunaal wordt wereldwijd nauwlettend gevolgd door juristen,diplomaten, politici en journalisten vanwege de precedentwerkingvoor de internationale strafrechtspleging.