GRONINGEN - Het Martiniziekenhuis in Groningen experimenteert met een videohelm die brandwondenslachtoffers moet afleiden van hun pijn. Tijdens de behandeling krijgt een patiënt deze zogenaamde virtual reality-helm op en ervaart dan bijvoorbeeld een prachtige wandeling door een berglandschap of een spannend sneeuwballengevecht.

De helm is ontwikkeld in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Daar is hij volgens het ziekenhuis erg succesvol gebleken. Het Martiniziekenhuis is het eerste Nederlandse brandwondencentrum dat experimenteert met de virtual reality-helm.

Proef

Een woordvoerder beklemtoont dat het nog slechts een proef betreft. Begin september evalueert het ziekenhuis de resultaten. "Het hangt ook erg van de conditie van een slachtoffer af of hij een helm op kan", zei ze maandag.

De helm wordt voorlopig ingezet bij het verversen van verband op brandwonden. Dit is een uiterst pijnlijke behandeling die niet goed kan worden verdoofd. De Tilburgse hoogleraar gezondheidspsychologie A. Vingerhoets begeleidt het experiment. Hij wil de proef dit najaar uitbreiden naar drie andere ziekenhuizen in Nederland. Het plan is onder meer om patiënten met een beenprothese met de helm bijvoorbeeld een virtuele wandeling te laten maken.

Fobieën en angststoornissen

Ook de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Amsterdam experimenteren met de toepassing van virtual reality (VR), natuurgetrouw nabootsen van de werkelijkheid door het projecteren van driedimensionale beelden, in de geneeskunde. De twee onderwijsinstellingen onderzoeken of fobieën en angststoornissen met VR kunnen worden behandeld. In de Verenigde Staten is deze methode ontwikkeld bij de behandeling van posttraumatische stress van Vietnam-veteranen.