WASKEMEER/DEN HAAG - Harry Langman, de man naar wie de bedreigde financiële steun aan het noorden is genoemd, vindt dat er geen enkele reden is de gelden af te schaffen. De 73-jarige ex-politicus stelt dat alle criteria die zijn commissie zeven jaar geleden aandroeg voor het instellen van de subsidie, anno 2004 nog steeds gelden.

Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken haalde zich dit weekeinde de woede op de hals van de drie noordelijke provincies door te stellen dat de steun na 2006 wordt afgeschaft.

Herhaling

"Het doet me genoegen te horen dat de Tweede Kamer beter nadenkt dan mevrouw Van Gennip", stelt Langman. De Kamer pleit al langer voor voortzetting van de steun. "Het noorden kon en kan niet zonder vorm van steun. Zeven jaar geleden deed zich exact dezelfde situatie voor. Toen wilde de ambtenarij ook voorkomen dat er steun werd geïnitieerd. De noordelijke Kamerleden hebben zich toen heel hard gemaakt om te zorgen dat premier Kok de commissie überhaupt in zou stellen."

Lange termijn

De argumenten die zeven jaar geleden golden voor de noordelijke subsidies, gelden volgens Langman nog steeds. "De werkloosheid is nog steeds aanzienlijk hoger dan in de rest van het land en de arbeidsparticipatie nog steeds veel lager. Het noorden is wel aan het inlopen, maar dat is een proces waar jaren over heen gaan. Wanneer het geld nu wordt afgesneden, verwaarloos je het effect van de afgelopen jaren. Het is altijd al een langetermijnsbelang geweest."

Aardgas

Bovendien meent Langman dat het westen het aan het noorden verplicht is om financiële steun te blijven geven. "De staatssecretaris onderschat de invloed die de aardgasinkomsten uit Groningen hebben op de rijksbegroting. Allerlei projecten in de Randstad worden grotendeels gefinancierd met geld dat uit het aardgas wordt gewonnen. De Hogesnelheidslijn, de Betuwelijn, allemaal zaken waar het noorden nauwelijks profijt van trekt. Het argument dat het noorden wordt voorgetrokken gaat dus niet op. Integendeel: het noorden trekt het westen al jaren voor."

Langman, afkomstig uit Friesland, was tussen 1971 en 1973 voor de VVD minister van Economische Zaken onder premier Biesheuvel. Hij trad toen ook pas toe tot die partij. Na zijn ministerschap was Langman vele jaren bankier en grossierde hij in commissariaten.