AMSTERDAM - Een aantal Regionale Opleidingscentra (ROC's) maakt misbruik van subsidies die bedoeld zijn voor het garanderen van werkgelegenheid voor werknemers van de voormalige Centra voor Vakopleidingen. Het geld wordt niet ingezet voor het bieden van een werkgelegenheidsperspectief aan de betreffende medewerkers, maar wordt gebruikt voor de eigen exploitatie.

De medewerkers worden via BV-constructies op een zijspoor gezet, met slechte arbeidsvoorwaarden en een onduidelijk toekomstperspectief. Dat schrijft vakbond ABVAKABO FNV in een brief aan minister Van der Hoeven van Onderwijs.

Per 1 januari 2003 zijn de Centra voor Vakopleidingen overgenomen door 37 ROC's verspreid over het land. Er zijn toen afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden van het overgenomen personeel. Het geld zou besteed moeten worden aan arbeidsvoorwaarden en opleidingen voor personeel. In de praktijk blijkt echter dat bij verschillende ROC's het personeel van de voormalige Centra voor Vakopleidingen is ondergebracht in stichtingen of BV's en dat het personeel niet is ingestroomd binnen de ROC's. De ROC's ontvangen echter wel voor elk personeelslid een vast bedrag van 65.000 euro per jaar in de eerste drie jaar na de overname.

Tegen de afspraken

Volgens Albert Vink, landelijk onderhandelaar Onderwijs en Onderzoek van ABVAKABO FNV, handelen de ROC's tegen de afspraken zoals bij de overname zijn gemaakt. 'In de gevallen waar het personeel is ondergebracht in stichtingen en BV's is het vrijwel onmogelijk om met de betrokken werkgevers te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Laat staan een overeenkomst te sluiten hoe en in welk termijn het personeel van de voormalige Centra voor Vakopleidingen in kan stromen in de ROC's.'

In een brief doet Vink namens alle betrokken vakbonden een 'dringend beroep' op minister Van der Hoeven om 'alles in het werk te stellen om de werkgelegenheid van de ex medewerkers van de Centra voor Vakopleidingen veilig te stellen'. Hij vraagt de minister ook uit te zoeken waaraan het aan de ROC's voor de overgangsfase beschikbaar gestelde geld wordt gebruikt.