AMSTERDAM - De Amsterdamse politie zet een controleapparaat langs de weg in om beroepscriminelen de voet dwars te zetten. De Catch Ken, zoals het apparaat heet, was bedoeld voor verkeerscontroles. Maar digitale koppeling aan een reeks politiebestanden vergroot de mogelijkheden ervan aanzienlijk. Controles met het apparaat hebben de afgelopen twee maanden geleid tot zo'n zeventig criminele 'hits', variërend van een boete tot arrestatie of inbeslagname.

Plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland toont zich in het jongste nummer van het Algemeen Politieblad enthousiast over het hinderlijk volgen van criminelen met behulp van Catch Ken. Met het stelselmatig controleren ontneemt de politie de criminelen hun "onaantastbaarheid'', meent Van Riessen. De Amsterdamse geestdrift heeft ertoe geleid dat wordt gewerkt aan een landelijk project om criminelen met Catch Ken op de huid te zitten.