LONDEN - Vier Britse ministers waren vorige maand zo bang datpremier Blair zou opstappen, dat ze hem persoonlijk hebben gevraagdaan te blijven. Blair zelf zou zijn positie 'ernstig hebben heroverwogen'. Depremier ligt al tijden onder vuur wegens de oorlog in Irak, dievolgens sommigen ten onrechte is begonnen.

Dat heeft de Britse omroep BBC zaterdag gemeld.

De ministers John Reid (Volksgezondheid), Tessa Jowell (Cultuur)en Charles Clarke (Onderwijs) hebben volgens de BBC Blairpersoonlijk proberen te overtuigen van de steun van het kabinet.Patricia Hewitt (Handel en Industrie) deed dat per brief. Jowellbenadrukte zaterdag dat de premier niet van plan is om op testappen, maar ze wilde niet bevestigen dat zij hem daartoe heeftopgeroepen.

Er wacht Blair een spannende week. Op 14 juli verschijnt hetrapport van de commissie-Butler die onderzoek heeft gedaan naar derol van de Britse inlichtingendiensten in de kwestie-Irak. Dezogenoemde 45-minuten-claim werd door de Britse regering viermaalaangehaald in dossiers uit september 2002 om een aanval op Irak tekunnen rechtvaardigen.

Blair heeft later verklaard dat hij die 45-minuten-claimverkeerd had begrepen uit informatie van inlichtingendiensten. Deeerste minister zei in februari in het Lagerhuis dat er eigenlijkwerd bedoeld dat er binnen drie kwartier conventionele wapens ophet slagveld ingezet konden worden en geenmassavernietigingswapens.

Juist deze week zei Blair nog dat er inIrak mogelijk nooit chemische of biologische wapens gevonden zullenworden. De oorlog in Irak heeft Tony Blair veel populariteit en dusveel stemmen gekost.